Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

dys
5184 2395
watch me. 
Reposted bypati2k6 pati2k6

February 16 2018

dys

Dekompresja

O, o tym właśnie marzę!

February 11 2018

dys
Dzisiaj jest niedziela, to z natury dzień pielęgnowania relacji. Kto może, niechaj to uczyni, kawa z kimś bliskim lub z kimś, kto może stać się nam bliski, ma być odhaczona!
— M. Cichocka

January 31 2018

dys
Czy można tęsknić do czegoś, czego się nigdy nie miało? I nie wiadomo, czy kiedykolwiek się dostanie? 
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted byczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty

January 23 2018

dys
W zasadzie to wiele fajnych rzeczy w życiu jest na „P”. 
Przyjaźń. Pasja. Pożądanie. 

No i ty też jesteś prawie na „P”.

A nie, jeszcze psy są na „P”. Ale to chyba wyjątek potwierdzający regułę. 
— S.

January 17 2018

dys
Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd?
Reposted byovenor ovenor

January 16 2018

dys
O kocham Kraków - bo nie od kamieni
przykrościm doznał - lecz od żywych ludzi,
nie zachwieje się we mnie duch ani się zmieni,
ani się zapał we mnie nie ostudzi,
to bowiem z Wiary jest, co mi rumieni
różanym świtem myśl i co mię budzi.
Im częściej na mnie kamieniem rzucicie,
sami złożycie stos  - stanę na szczycie.
— Wyspiański
dys

...w życiu najbardziej liczą się związki z ludźmi. Wszystko inne jest ulotne. Nikt będąc na łożu śmierci, nie żałuje, że nie spędzał więcej czasu w biurze.

— Covey

January 15 2018

dys
2950 2f5b
Reposted fromasalluhi asalluhi viaroyals royals
dys
1883 eea1
Reposted frommiischa miischa viaroyals royals
dys
Miłość jest ko­tem.  Przychodzi, kiedy ma na to ochotę. Nie py­tając o zda­nie, siada na ko­la­nach  i og­rze­wa cię samą swoją obec­nością.  Ma pa­zu­ry,  ale i tak wiesz,  że faj­nie jest mieć ko­ta.
— John Planty
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaroyals royals
dys
8772 2189
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaroyals royals

January 14 2018

dys
Niewiastę dzielną któż znajdzie? 
Jej wartość przewyższa perły. 
[...]
Strojem jej siła i godność, 
do dnia przyszłego się śmieje. 
— Prz 31,10,25
Reposted byroyals royals

January 11 2018

dys
A były to piękne czasy z taka jedną małą ale śliczna Panna :*
— były piękne!

January 07 2018

dys
She took my name and we were one
Down by the Wexford border. 

January 01 2018

dys
...ale przecież każdy mężczyzna wolał żyć pod jednym dachem z ładną i utalentowaną kobietą, a nie z pozbawioną talentów i wdzięku nudziarą.
— Węgłowski
Tags: nadal chyba chce.

December 31 2017

dys
3870 6839
kafka.
Reposted fromrol rol
dys
But I'll find the courage to face the madness,  
and sing it because it's true. 
dys
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapozakontrola pozakontrola
dys
5420 e07b
Reposted fromrol rol via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl