Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

dys
Dziękuję Ci za ten czas życia jak na kolorowej chmurce. Za każdy uśmiech. Za każdy dotyk. Za bycie obok i pokazywanie mi, że świat jest piękny.
Przepraszam, że nie umiałam pokazać, jak bardzo mi zależy. Nadal nie umiem.

Czy okazałam się inna, niż się spodziewałeś?
— nocne rozmyślania

June 04 2018

dys
Raczej nie jestem już smutna, tylko czuję, że nic mnie nie obchodzi i proszę dać mi spokój. 
— A. Olszowska
Reposted byachaiifrytkatosiaoutofmyheadagatojaadissapointedbutnotsuprisedmesouteheadsbangbangpersona-non-grataniebieskieoczyMartwa13przekletapersona-non-gratapareidolieczekoladowanadziejaelinelaabeillefeniculumsalato

May 28 2018

dys
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc vialithiumowaa lithiumowaa
dys
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialithiumowaa lithiumowaa
dys
dys
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialithiumowaa lithiumowaa
dys

Jest pan teraz w moim życiu.

Reposted fromniewinna niewinna vialithiumowaa lithiumowaa
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

May 26 2018

dys
pasujecie do siebie, w dobry sposób:)
— N.
Tags: I wish (again)
Reposted bydancingwithaghost dancingwithaghost

May 25 2018

dys
Play fullscreen
Let's just get drunk and tell each other our secrets…
Tags: I wish

May 21 2018

dys
This may sound odd (I’m not being cocky), but I feel like I’m a part of the community because I’m one of the good dancers. Even though I know that’s not a real reason to ‘belong’ to something, that’s kinda what happens in this group of people. People like your dancing and they accept you easier.
— nie do końca o to chodzi (ale jednak trochę o to)

May 13 2018

dys
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianamowdam namowdam
dys
Lekko mi! rzeźwo! lubo! wiem, co to być ptakiem.

A jednocześnie niepewność, niepokój i zaskakująco wiele możliwości rozwiązania jednoznacznych na pozór sytuacji.
— dorosłość, lvl hard

April 22 2018

dys
1106 9505 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaseaweed seaweed
dys
przybądź i jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
zarzuć mi ręce na szyję.
— leopold staff
Reposted fromdried dried viaseaweed seaweed

April 08 2018

dys
Scio me nihil scire.
— Sokrates
Reposted byseaweed seaweed
dys
 I wtedy też mi przeszło, dzięki koledze tam urodzonemu, który dobił mnie nieodparta logiką mówiąc, że tramwaj to nie jest problem, bo co prawda prawie nie hamuje i trzeba uważać, ale za to wystarczy spojrzeć na szyny i od razu wiadomo dokładnie, dokąd pojedzie.
— K., z serii „Kierowcą być”
Reposted byseaweed seaweed

April 07 2018

dys
JS: A inside turn to jest left side pass z obrotem, czy obrót przed leaderem (trochę jak sugar tuck, ale obrót jest w drugą stronę)? 
JG: Obrót przed liderem, left side pass z obrotem to underarm. 
MS:  Underarm to right side pass pod ręką 
Left side pass z obrotem to left side pass z obrotem albo spinning pass 
— Dyskusje, dyskusje
dys
Mam taką dziwną przypadłość, że potrzebuję atencji tego, z kim jestem, szczególnie w towarzystwie. Gdy ów delikwent zaczyna interesować się rozmową z kimś innym niż ze mną, wpadam do czarnej dziury zamulania z powodu bycia w mej opinii mniej ciekawą dla niego osobą. Tak bardzo nie chcę dziś tego kłucia w sercu... 
— A. Żeleźnicka

April 02 2018

dys
5374 4cbc
tak właśnie!
Reposted fromadkagar adkagar viacavebear cavebear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl